Categories
Training

Remote Viewing Training Amsterdam 2019

Intensive 4 Day Coordinate Remote Viewing Training / Workshop

This intensive 4 Day Coordinate Remote Viewing Training / Workshop will be given in the English Language with Dutch support and interpretation. (If you require Dutch course materials, please indicate this during the registration.)

Deze intensieve 4 daagse Coordinate Remote Viewing Training / Workshop wordt in de Engelse Taal gehouden met Nederlandse ondersteuning en vertaling. (Heeft u cursus materiaal in het Nederlands nodig? Geeft u dat alstublieft van te voren aan bij de registratie.)

WHAT IS REMOTE VIEWING?

Remote Viewing is a method of using Extrasensory Perception under controlled (scientific) conditions and in a specific format, which in turn allows, studying, researching and developing one’s own ability of Extrasensory Perception. 

Remote Viewing is een methode die gebruik maakt van buitenzintuigelijke waarneming onder gekontroleerde (wetenschappelijke) condities en in een vastgesteld formaat, waardoor het mogelijk wordt om de eigen buitenzintuigelijke waarneming te bestuderen, onderzoeken en verder te ontwikkelen.

WHY REMOTE VIEWING?

Remote Viewing allows you to perceive specific things, people, places and events, shielded from our ordinary 5 senses by distance, space or time. Although these are personal perceptions, they often contain valuable information and can boost creativity. (According to Einstein Creativity is more important than Knowledge!) The workshop will give you insight into; how to distinguish between your actual perception and your interpretation of your perception, which will give you more insight in information accuracy.

Remote Viewing laat u specifieke dingen, mensen, plaatsen en gebeurtenissen observeren/ervaren, die zich door afstand, ruimte of tijd buiten het berijk van onze normale 5 zintuigen bevinden. Hoewel dit persoonlijke ervaringen zijn, bevatten ze vaak waardevolle informatie en dit kan leiden tot hogere creativiteit. (Volgens Einstein is Creativiteit belangrijker dan Kennis!) The workshop geeft inzicht in; hoe u onderscheid kunt maken tussen perceptie en interpretatie.

FOR WHOM IS THE TRAINING / WORKSHOP?

We found that people in the creative sector benefit most from the workshop.

 • Artists
 • Engineers
 • Architects
 • Designers
 • Writers
 • Science-Fiction writers
 • Musicians

However it has also been very usful as a tool for

 • Intelligence Officers
 • Police Detectives
 • Private Investigators
 • Archaeologist
 • Researchers
 • Stock Brokers
 • Investors
 • Medical Doctors

Basically, anyone who requires information or indications of past, present or future events and who has the professional means or insights to follow up on, or understand the information perceived.

Het blijkt dat mensen in de creatieve sector ontzettend veel aan deze workshop hebben.

 • Kunstenaars
 • Ingeneurs
 • Architecten
 • Ontwerpers
 • Auteurs / Schijvers
 • Science-Fiction auteurs / schrijvers
 • Muzikanten

Hoewel het ook gebruikt wordt door:

 • Veiligheids Diensten
 • Politie Rechercheurs
 • Prive Detectieven
 • Archeologishe Onderzoekers
 • Wetenschappelijke Onderzoekers
 • Financiele Markt Handelaren
 • Investeerders
 • Dokters / Medische Onderzoekers

Kort om, iedereen die informatie of indicaties nodig heeft van verleden, huidige of toekomstige gebeurtenissen, en die de professionele mogelijkheden en inzichten hebben. om de waargenomen informatie op te volgen of te begrijpen.

VENUE LOCATION

Amsterdam Area – To be announced

Register Now

By admin

Sandra holds the following qualifications:
Dip. Graphic Design
Dip. Counselling
Dip. Management & Entrepreneurship
Cert. Hypnotherapy
Cert. IV - Vocational Educational Training & Assessment
Cert. III - Investigations
Cert. II - Security Operations
Cert. - Forensic Facial Reconstruction (University of Sheffield - UK)
Cert. - Coordinate Remote Viewing & Extended Remote Viewing
Statement of Attainment - Screen People / Screen Items
Certificate of Attainment - Adult Language Literacy and Numeracy
METT Micro Expression Training Advanced - Expert Level Certificate
Cert. - Statistical Analysis of fMRI Data (John Hopkins University)
Cert. of Achievement - Teaching Adult Learners (Central Institute of Technology)
Cert. Quark Xpress
Cert. Photoshop
Cert. - Collecting Pathology Specimens other than Blood
Cert. - Dangerous Goods Awareness Training Aviation
Cert. - Dangerous Goods by Air Acceptance
Cert. - Well Being (Murdoch University)
Cert. - Foundations of Psychology (RMIT University)
Cert - Understanding Origins of Crime (Griffith University)
Cert - HR & Payroll Management Course
TAEASS502 - Design and Develop Assessment Tools